• Câu hỏi:

  My grandmother hid her money under the floor and then she forgot where she hid it.

  • A. her money
  • B. under the floor
  • C. forgot
  • D. hid

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC