• Câu hỏi:

  My father always advises me to not drink much beer.

  • A. always
  • B. me
  • C. to not
  • D. much

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  to not ---> not to

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC