YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Muốn pha 250ml dung dịch NaOH nồng độ 0,5M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là:

  • A. 62,5 ml
  • B. 67,5 ml
  • C. 68,6 ml
  • D. 69,4 ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 250ml thành 0,25 lit

  Pha loãng dung dịch có nồng độ 2M xuống 0,5M thì khối lượng chất tan không đổi và bằng:

  \({C_M} = \frac{n}{V} \Rightarrow n = {C_M}.V = 0,5.0,25 = 0,125(mol)\)

  Thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là:

  \({C_M}' = \frac{n}{{V'}} \Rightarrow V' = \frac{n}{{{C_M}'}} = \frac{{0,125}}{2} = 0,0625(ml) = 62,5(lit)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5873

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON