YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%.

  • A. Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O
  • B. Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O
  • C. Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O
  • D. Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{{m_{NaCl}}}}{{({m_{NaCl}} + {m_{{H_2}O}})}}.100\%  = 15\% \)

  Đáp án phù hợp ở đây là đáp án C: 30g NaCl và 170g H2O.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON