YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Muốn pha 400ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là

  • A. 10,8 gam
  • B. 1,078 gam
  • C. 5,04 gam
  • D. 10 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCuCl2 = 0,2.0,4 = 0,08 mol → mCuCl2 = 0,08.135 = 10,8 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116130

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON