YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 3 mẫu thử mất nhãn là Fe2O3,CuO, Al2O3. Để phân biệt mấy dung dịch trên, cần sử dụng mấy chất để phân biệt? là những chất nào

  • A. Nước, NaOH
  • B. NaOH,HCl
  • C. CuCl2, NH3
  • D. Chất nào cũng được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Đầu tiên cho NaOH, thấy Al2O3 tan trong dung dịch

  2NaOH + Al2O→ 2NaAlO2 + H2O

  + Còn lại Fe2O3,CuO. Cho HCl vào nhóm còn lại

  Mẫu thử xuất hiện dung dịch vàng nâu chất ban đầu là Fe2O3

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl+ 3H2O

  Mẫu thử xuất hiện dung dịch xanh chất ban đầu là CuO

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON