YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để tính nồng độ mol của dung dịch KOH, người ta làm thế nào?

  • A. Tính số gam KOH có trong 100g dung dịch
  • B. Tính số gam KOH có trong 1 lít dung dịch
  • C. Tính số gam KOH có trong 1000g dung dịch
  • D. Tính số mol KOH có trong 1 lít dung dịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để tính nồng độ mol của dung dịch KOH người ta đi tính số mol KOH có trong 1 lít dung dịch.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON