YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

  • A. Phông (Font) chữ
  • B. Kiểu chữ (Type)
  • C. Cỡ chữ và màu sắc
  • D. Cả ba ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA