AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động lượng của ôtô là  

  • A. 4.10kg.m/s. 
  • B. 7,2.10kg.m/s.
  • C. 1,44.10kg.m/s. 
  • D. 4.10kg.m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>