YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tử M có 13 electron và 14 notron. Kí hiệu của nguyên tử X là:

  • A. \({}_{13}^{14}X\)
  • B. \({}_{13}^{27}X\)
  • C. \({}_{14}^{13}X\)
  • D. \({}_{27}^{13}X\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kí hiệu của nguyên tử bao gồm 2 đại lượng là số khối và số đơn vị điện tích hạt nhân

  Số khối A = 13 + 14 = 27

  Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = p = 13

  ⇒ Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43730

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON