AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích. Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng? 

  • A. Lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe.
  • B. Lực người kéo chiếc xe và lực chiếc xe kéo lại người đó.
  • C. Lực người đẩy chiếc xe và lực chiếc xe đẩy lại người đó.
  • D. Cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng vì:

  A: không phải lực cân bằng vì hai lực này cùng chiều.

  B: không phải lực cân bằng vì hai lực này đặt vào hai vật khác nhau.

  C: không phải lực cân bằng vì hai lực này cũng đặt vào hai vật khác nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>