AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng tay kéo dây chun, khi đó: 

  • A. Chỉ có lực tác dụng vào tay.
  • B. Chỉ có lực tác dụng vào dây chun.
  • C. Có lực tác dụng vào tay và có lực tác dụng vào dây chun.
  • D. Không có lực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có lực tác dụng vào tay và có lực tác dụng vào dây chun.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA