AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư gọi là lực số 3, lực mà toa tàu thứ tư tác dụng lại toa tàu thứ ba gọi là lực số 4. Chọn câu đúng. 

  • A. Lực số 3 và lực số 4 đêu là lực đẩy.
  • B. Lực số 3 và lực số 4 đều là lực kéo.
  • C. Lực số 3 là lực kéo, lực số 4 là lực đẩy.
  • D. Lực số 3 là lực đẩy, lực số 4 là lực kéo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lực số 3 là lực mà toa tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư; lực số 4 lực mà toa tàu thứ tư tác dụng lại toa tàu thứ ba nên cả hai lực hai toa tác dụng lẫn nhau đều là lực kéo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>