YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động \(\xi  = 12,5V;{\rm{ }}r = 0,4\Omega \); bóng đèn Đ1 ghi 12V- 6W. Bóng đèn Đ2 ghi 6V- 4,5W, \({R_b}\) là biến trở. Tính hiệu điện thế mạch ngoài \({U_N}\).

  • A. \(10V\)
  • B. \(12V\)
  • C. \(15V\)
  • D. \(20V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở của các đèn:  

  \(\mathop R\nolimits_1  = \frac{{U{{_{dm1}^2}^{}}}}{{{{\rm P}_{dm1}}}} = \frac{{144}}{6} = 24\Omega \) 

  \({R_2} = \frac{{U_{dm2}^2}}{{{{\rm P}_{dm2}}}} = \frac{{36}}{{4,5}} = 8\Omega \)

  Điện trở của mạch ngoài:

  \({{R_{b2}} = {R_b} + {R_2} = 8 + 8 = 16\Omega }\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow {R_N} = \frac{{{R_1}.{R_{b2}}}}{{{R_1} + {R_{b2}}}}\\
   = \frac{{24.16}}{{24 + 16}} = 9,6\Omega 
  \end{array}\)

  Vậy, \({R_N} = 9,6\Omega \)

  Cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch:

  \({\rm I} = \frac{\xi }{{{R_N} + r}} = \frac{{12,5}}{{9,6 + 0,4}} = 1,25{\rm A}\)

  Hiệu điện thế mạch ngoài:

  \({U_N} = I.{R_N} = 1,25.9,6 = 12V\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA