YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hinh vẽ, trong đó các acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể. Các điện trở \(R_1 = 4 \Omega R_2 = 8 \Omega\). Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

  • A. \(0,5A\)
  • B. \(1,0A\)
  • C. \(1,5A\)
  • D. \(2,5A\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính cường độ dòng điện trong mạch:

  Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp:

  \(\varepsilon _b = \varepsilon _1 + \varepsilon_ 2 = 18 V\).

  Điện trở tương đương của mạch ngoài gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

  \(R_N = R_1 + R_2 = 12 \Omega\)

  Từ định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

  \(I = \varepsilon _b /(R_N + r_b) = 1,5A\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>