AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hình lập phương có thể tích là 125 cm3 . Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 

  • A. 20 cm2  
  • B. 100 cm2  
  • C. 25 cm2  
  • D. 150 cm2  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>