AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải các phương trình sau

  a) \(\frac{{5x - 2}}{3} + x = 1 + \frac{{5 - 3x}}{2}\)

  b) \(\frac{2}{{2x - 6}} + \frac{2}{{2x + 2}} + \frac{{2x}}{{(x + 1).(3 - x)}} = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  a) \(\frac{{5x - 2}}{3} + x = 1 + \frac{{5 - 3x}}{2}\)

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 10x - 4 + 6x = 6 + 15 - 9x\\
   \Leftrightarrow 25x = 25\\
   \Leftrightarrow x = 1
  \end{array}\)

  Vậy S={1}

  b) \(\frac{2}{{2x - 6}} + \frac{2}{{2x + 2}} + \frac{{2x}}{{(x + 1).(3 - x)}} = 0\)

  ĐKXĐ: \(x \ne  - 1;x \ne  - 2;x \ne 3\)

  MTC: (x + 1)(x + 2)(x - 3)

  <=> (x + 1)(x + 2) + (x + 1)(x - 3) – 2x (x + 2) = 0  

  <=> x2 +x + 2x + 2 + x2 - 3x + x – 3 - 2x2 - 4x = 0                 

  <=> - 3x = 1     

  \( \Leftrightarrow x = \frac{{ - 1}}{3}\)

  Vậy \(S = \left\{ {\frac{{ - 1}}{3}} \right\}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA