AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một canô đi từ bến A đến bến B dài 80 km, rồi quay lại A. Biết rằng thời gian xuôi dòng mất ít hơn thời gian ngược dòng là 1 giờ .Tính vận tốc thực của canô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h

  Lời giải tham khảo:

  Gọi VT thực của canô là x(x>2), km/h

  Thời gian xuôi là \(\frac{{80}}{{x + 2}}\) (giờ)

  Thời gian ngược là \(\frac{{80}}{{x - 2}}\) (giờ)                                    

  Vì thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược là 1 giờ , ta có PT:

  \(\frac{{80}}{{x - 2}} - \frac{{80}}{{x + 2}} = 1\)

  Giải Phương trình ta được \({x^2} = 324 \Rightarrow x = 18\)                           

  Vậy vận tốc thực của canô là 18km/h                                                      

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>