AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình nghiệm nguyên:  (x-3)y2 – x2 = 48

  Lời giải tham khảo:

  \((x - 3){y^2} - {x^2} = 48 \Leftrightarrow (x - 3){y^2} - ({x^2} - 9) = 48 + 9 \Leftrightarrow (x - 3)({y^2} - x - 3) = 57\)

  Vì x, y là số nguyên nên x -3 và \({y^2} - x - 3\) là ước của 57. 

   Mà 57=(-1).(-57)=1.57=3.19=(-3).(-19) nên ta có bảng sau

  x - 3

  -1

  1

  3

  -3

  -57

  57

  19

  -19

   

  \({y^2} - x - 3\)

   

  -57

   

  57

   

  19

   

  -19

   

  -1

   

  1

   

  3

   

  -3

   

  x

   

  2

   

  4

   

  6

   

  0

   

  -54

   

  60

   

  22

   

  -16

  y

   

  không tồn tại y

  \( \pm 8\)

   

  không tồn tại y

  không tồn tại y

  không tồn tại y

  \( \pm 8\)

   

  không tồn tại y

  không tồn tại y

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KL : Nghiệm của PT là: \(\left( {x;y} \right) = \left\{ {\left( {4;8} \right);\left( {4; - 8} \right);\left( {60;8} \right);\left( {60; - 8} \right)} \right\}\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>