ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình S=t3-4t2-2t+1 , t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Gia tốc (m/s2) chuyển động của chất điểm khi t=3s là:

  • A. 10
  • B. 8
  • C. 18
  • D. 1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  S' = 3t- 8t - 2. Gia tốc Y(t) = S'' = 6t - 8, Y(3) = 18 - 8 = 10(m/s2)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 46893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1