ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây?

  • A. cos2x+ 4cos4x +9cos6x
  • B. –cos2x -4cos4x – 9cos6x
  • C. –cosx-4cos2x-9cos3x
  • D. \( - \frac{1}{4}{\rm{cos}}2x + \frac{1}{4}{\rm{cos}}4x - \frac{1}{4}{\rm{cos}}6x\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng công thức biến đổi tích thành tổng ta được:

  \(\frac{1}{4}{\rm{cos}}2x + \frac{1}{4}{\rm{cos}}4x + \frac{1}{4}{\rm{cos}}6x + \frac{1}{4}\)

  \(\begin{array}{l}
  y' =  - \frac{1}{2}\sin 2x - \sin 4x - \frac{3}{2}\sin 6x\\
   \Rightarrow y'' =  - \cos 2x - 4\cos 4x - 9\cos 6x
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 46892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1