AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây .Tính công suất do cần cẩu sản ra

  • A. 24000W
  • B. 25000W
  • C. 2000W
  • D. 3200W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  m = 10tấn = 10 000kg, h = 5m, t = 20s

  Công suất do cần cẩu sinh ra:

  \(\wp  = \frac{A}{t} = \frac{{P.h}}{t} = \frac{{10.10000.5}}{{20}} = 25000W\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>