AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là: 

  • A. 1500W       
  • B. 750W            
  • C. 600W       
  • D. 300W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:        \(\wp  = \frac{A}{t} = \frac{{P.h}}{t} = \frac{{1500.2}}{5} = 600W\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>