AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu: 

  • A. 1 > ℘2
  • B. 1  = ℘2
  • C.  ℘1 < ℘  
  • D. Không đủ dữ kiện so sánh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì: 

  \(\begin{array}{l}
  {\wp _1} = \frac{{4000.2}}{4} = 2000W\\
  {\wp _2} = \frac{{2000.4}}{2} = 4000W\\
   \Rightarrow {\wp _1} < {\wp _2}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>