AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công suất trung bình của con ngựa.

  • A. 160W
  • B. 100W
  • C. 200W
  • D. 220W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  F = 80N, s = 4,5km = 4500m, t = 30phút = 1800s

  Công của ngựa: A = F.s = 80. 4500 = 360 000J

  Công suất trung bình của ngựa:

  \(\wp  = \frac{A}{t} = \frac{{360000}}{{1800}} = 200W\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>