AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây .Cần cẩu này chạy bằng điện, với hiệu suất 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 contennơ thì cần bao nhiêu điện năng ?

  • A. 290769230J 
  • B. 170769230J 
  • C. 268169230J 
  • D. 230769230J 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công đưa 300 contennơ lên cao 5m là:

  Aci  = 10m.h = 10. 300. 10. 103. 5 = 15.107 J

  Điện năng cần tiêu thụ:

  \(\begin{array}{l}
  H = \frac{{{A_{ci}}}}{{{A_{tp}}}}\\
   \Rightarrow {A_{tp}} = \frac{{{A_{ci}}}}{H} = \frac{{{{15.10}^7}}}{{0,65}} = 230769230J
  \end{array}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>