YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Môi trường sống của con người bao gồm?

  • A. Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất.
  • B. Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội.
  • C. Môi trường tự nhiên, môi trường không khí, môi trường nước.
  • D. Môi trường sinh vật, môi trường địa chất, môi trường nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Môi trường sống của con người bao gồm 3 môi trường: môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội.

  Giải thích: Mục I, SGK/158 địa lí 10 cơ bản.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON