• Câu hỏi:

  Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển bệnh?

  • A. Ảnh hưởng đến sức khoẻ.
  • B. Ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại mầm bệnh.
  • C. Đáp án A và B
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Đáp án A và B 

  • Ảnh hưởng đến sức khoẻ.

  • Ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại mầm bệnh.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC