YOMEDIA
NONE
 • IDENTIFYING THE ERRORS. Choose the underlined part which needs correcting.

  Câu hỏi:

  Minh didn't like Lan because of she was impolite.

  • A. because of
  • B. didn't like
  • C. Minh
  • D. impolite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  because of ---> because

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON