AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mía là cây lấy đường trồng ở vùng?

  • A. Ôn đới.
  • B. Cận nhiệt đới.
  • C. Bán hoang mạc nhiệt đới.
  • D. Nhiệt đới ẩm.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA