• Câu hỏi:

  Mĩ đã kiểm soát quốc gia hay khu vực nào của châu Á thông qua Hội nghị? 

  • A. Việt Nam
  • B. Nhật
  • C. Nam Triều Tiên
  • D. Bắc Triều Tiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC