ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Máy tự động là?

  • A. Máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó mà không có sự tham gia trực tiếp của con người
  • B. Máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo hướng định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người
  • C. Máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo hướng định trước
  • D. Máy hoàn thành nhiệm vụ nào đó theo hướng định trước có sự tham gia của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo hướng định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF