• Câu hỏi:

  Dây chuyền tự động có những công dụng gì trong sản xuất công nghiệp?

  • A. Thay thế con người trong sản suất.
  • B. Thao tác kĩ thuật chính xác.
  • C. Năng suất lao động cao.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

   Công dụng của dây chuyền tự động:

  • Thay thế con người trong sản suất.

  • Thao tác kĩ thuật chính xác.

  • Năng suất lao động cao.

  • Hạ giá thành sản phẩm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC