AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Many craters on the earth's surface were probably formed by very large meteorites ______.

   

  • A. when smashed into the ground was an explosion
  • B. which smashed into the ground and an explosion
  • C. smashing into the ground and exploding
  • D. they smashed into the ground and exploded

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA