AMBIENT
 • Choose the phrase that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  ______ by meteorites whose impact formed craters of all size.

  • A. The surface of the moon was shaped
  • B. The moon whose surface shaped
  • C. The surface of the shaped moon
  • D. The surface was forming the shape of the moon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>