ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Throughout history, the moon has inspired not only song and dance ______.

  • A. but poetry and prose as well
  • B. but poetry also prose
  • C. together with poetry and prose
  • D. and also poetry and prose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE