AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp có kích thước như thế nào?

  • A. Theo tệp văn bản hoặc tệp có cấu trúc
  • B. Theo cách tổ chức dữ liệu hoặc cách thức truy cập
  • C. Theo tệp truy cập tuần tự hoặc tệp truy cập trực tiếp
  • D. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>