YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để có thể thao tác với kiểu dữ liệu tệp, người lập trình cần biết thao tác gì?

  • A. Khai báo biến tệp
  • B. Mở tệp, đóng tệp
  • C. Đọc dữ liệu từ tệp hoặc ghi dữ liệu vào tệp
  • D. Tất cả đáp án A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13595

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON