ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Loại tệp nào sau đây được phân loại theo cách thức truy cập?

  • A. Tệp văn bản, tệp có cấu trúc
  • B. Tệp truy cập tuần tự, tệp truy cập trực tiếp
  • C. Tệp có cấu trúc, tệp truy câp tuần tự
  • D. Tệp truy cập trực tiếp, tệp văn bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tệp truy cập tuần tự, tệp truy cập trực tiếp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF