• Câu hỏi:

  Lớp ion nào trên hạt keo tham gia trao đổi ion?

  • A. Lớp ion quyết định điện
  • B. Nhân hạt keo
  • C. Lớp ion quyết bù
  • D. Lớp ion khuếch tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu tạo của keo đất

  • Mỗi một hạt keo có một nhân
  • Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC