YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loại văn bản nào sau đây không thuộc văn bản hành chính?

  • A. Tường trình
  • B. Luận văn
  • C. Biên nhận
  • D. Hợp đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA