YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là

  • A. cái có sau thay thế cái có trước.
  • B. cái không mới thay thế cái cũ.
  • C. cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.
  • D. cái sau thay thế cái trước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON