AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không vẽ đồ thị, hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau?

  • A. \(y = {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x - 1;\,y = \sqrt 2 x + 3\)
  • B. \(y = {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x;\,y = \frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1\)
  • C. \(y = - {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x + 1;\,y = - \left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1} \right)\)
  • D. \(y = \sqrt 2 x - 1;\,y = \sqrt 2 x + 7\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\frac{1}{{\sqrt 2 }} \ne \sqrt 2 \) nên hai đường thẳng này cắt nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>