YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi quan sát vật mẫu, tiêu bản được đặt lên bộ phận nào của kính hiển vi? 

  • A. Vật kính
  • B. Thị kính
  • C. Bàn kính  
  • D. Chân kính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu tạo của kính hiển vi

  Khi quan sát vật mẫu, tiêu bản được đặt lên bàn kính.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF