YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Trong cấu tạo của kính hiển vi, ... là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu. 

  • A. Vật kính
  • B. Chân kính
  • C. Bàn kính 
  • D. Thị kính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu tạo của kính hiển vi

  Thị kính là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu. 

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON