ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Trong cấu tạo của kính hiển vi, ... là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu. 

  • A. Vật kính
  • B. Chân kính
  • C. Bàn kính 
  • D. Thị kính
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu tạo của kính hiển vi

  Thị kính là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu. 

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 124831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1