ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong cấu tạo của kính hiển vi, bộ phận nào nằm ở trên cùng? 

  • A. Vật kính
  • B. Gương phản chiếu ánh sáng
  • C. Bàn kính 
  • D. Thị kính
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu tạo của kính hiển vi

  Trong cấu tạo của kính hiển vi, vật kính nằm ở trên cùng.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 124829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1