YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong cấu tạo của kính hiển vi, bộ phận nào nằm ở trên cùng? 

  • A. Vật kính
  • B. Gương phản chiếu ánh sáng
  • C. Bàn kính 
  • D. Thị kính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu tạo của kính hiển vi

  Trong cấu tạo của kính hiển vi, vật kính nằm ở trên cùng.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON