YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây?

  • A. H2
  • B. NH3
  • C. C2H2
  • D. O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  N2 có \({M_{{N_2}}} = 14 \times 2 = 28\)

  Vậy khí phải chọn, có M > 28

  Trong 4 đáp án có:

  \(\begin{array}{l} {M_{{H_2}}} = 1 \times 2 = 2\\ {M_{N{H_3}}} = 14 + 1 \times 3 = 17\\ {M_{{C_2}{H_2}}} = 12 \times 2 + 1 \times 2 = 26\\ {M_{{O_2}}} = 16 \times 2 = 32 \end{array}\)

  Chọn đáp án D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>