YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:

  Sơ đồ điều chế khí

  Khí A là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?

  • A. O2
  • B. CO2
  • C. H2
  • D. C3H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào hình vẽ ta thấy, bình thu khí để úp ngược. Đây là cách thu khí nhẹ hơn không khí. Trong 4 đáp án có khí H2 là nhẹ hơn không khí. Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12261

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON