ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn không khí là:

  • A. CO2, H2, O3
  • B. SO2, Cl2, N2
  • C. NO2, H2, SO3  
  • D. NH3, H2, CH4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chất nhẹ hơn không khí có M < 29

  \(\begin{array}{l} {M_{N{H_3}}} = 14 + 1 \times 3 = 17\\ {M_{{H_2}}} = 1 \times 2 = 2\\ {M_{C{H_4}}} = 12 + 1 \times 4 = 16 \end{array}\)

  Chọn đáp án D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 12270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1