ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn không khí là:

  • A. CO2, H2, O3
  • B. SO2, Cl2, N2
  • C. NO2, H2, SO3  
  • D. NH3, H2, CH4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chất nhẹ hơn không khí có M < 29

  \(\begin{array}{l} {M_{N{H_3}}} = 14 + 1 \times 3 = 17\\ {M_{{H_2}}} = 1 \times 2 = 2\\ {M_{C{H_4}}} = 12 + 1 \times 4 = 16 \end{array}\)

  Chọn đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON