RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chất khí nào sau đây nặng hơn không khí?

  • A. SO2
  • B. H2
  • C. CH4
  • D. N2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một khí muốn nặng hơn không khí phải có M > 29 

  \(\begin{array}{l} {M_{S{O_2}}} = 32 + 16 \times 2 = 64\\ {M_{{H_2}}} = 1 \times 2 = 2\\ {M_{C{H_4}}} = 12 + 1 \times 4 = 16\\ {M_{{N_2}}} = 14 \times 2 = 28 \end{array}\)

  Chọn đáp án A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA